Πλύσιμο μοτέρ αυτοκινήτου

Περιγραφή

Ο καθαρισμός του κινητήρα του αυτοκινήτου συμβάλλει στη σωστή συντήρησή του. Αναλαμβάνω το καθάρισμά του με ατμό, ώστε να απομακρυνθούν λάδια, αναθυμιάσεις, φύλλα, σκόνες και σωματίδια που μπορεί μελλοντικά να προκαλέσουν μηχανικά προβλήματα. Φροντίζω, ώστε να καλυφθούν και να προφυλαχτούν κατάλληλα, περιφερειακά καλώδια, τσιμούχες, κολλάρα και ηλεκτρικά μέρη που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ατμό.

*Για να προσφερθεί η υπηρεσία θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος parking και παροχή ρεύματος