Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ

Περιγραφή

Έρχομαι στον χώρο σου και αφού πραγματοποιήσω όλους τους απαραίτητους ελέγχους στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνω την έκδοση του πιστοποιητικού που θα χρειαστείς για όλες τις συναλλαγές σου με τη ΔΕΗ.