Βάψιμο παλιάς ξύλινης πόρτας

Περιγραφή
Προετοιμάζω την επιφάνεια της πόρτας πρώτα με ξύσιμο και με ένα πέρασμα αστάρι. Στη συνέχεια, την περνάω με 2 χέρια βαφής σε χρώμα της επιλογής σου.