Αλλαγή μπαταρίας γούρνας ή μπανιέρας

Περιγραφή
Επιλέγω και τοποθετώ την κατάλληλη μπαταρία στη γούρνα ή στην μπανιέρα σου για να αντιμετωπίσω άμεσα το πρόβλημα που έχει προκύψει.