Συντήρηση κλιματιστικού

Περιγραφή
Έρχομαι στο χώρο σου για να κάνω συντήρηση στο κλιματιστικό σου. Κανόνας για μια καλή συντήρηση κλιματιστικού είναι η μέτρηση φρέον και η χρήση κάποιου είδους φαρμάκου για τον καθαρισμό του. Σαν επαγγελματίας ψυκτικός προτιμώ τα οικολογικά υλικά για τον καθαρισμό του κλιματιστικού σου.