Εγκατάσταση προγραμμάτων

Περιγραφή
Εγκαθιστώ ότι πρόγραμμα software χρειάζεσαι στον υπολογιστή σου ή το laptop σου και σου προτείνω νέα που μπορεί να απαντούν στις ανάγκες σου πιο αποτελεσματικά.