Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου για έναν υπολογιστή

Περιγραφή
Αναλαμβάνω τον περιορισμό των σελίδων και αρχείων που επισκέπτεται το παιδί σας και σας ενημερώνω σχετικά με την επίσκεψη των σελίδων που πραγματοποιείται, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ SMARTPHONE (ANDROID), προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του παιδιού. Τα συστήματα φιλτραρίσματος και τα εργαλεία γονικού ελέγχου είναι προγράμματα που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη, σε ένα κεντρικό υπολογιστή που ανήκει σε κάποιο φορέα (π.χ. proxy server σε ένα σχολείο) ή τους υπολογιστές ενός παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου και μπορούν να αντιδράσουν ποικιλοτρόπως: μπορούν να προειδοποιήσουν για προβληματικές ιστοσελίδες, να καταγράψουν λεπτομερώς τις κινήσεις ενός χρήστη στο Διαδίκτυο, να μπλοκάρουν ύποπτους ιστοχώρους, να επιτρέπουν την πρόσβαση συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, ακόμα και να κλείσουν τελείως τον υπολογιστή.