Επίσκεψη για έλεγχο λευκών συσκευών

Περιγραφή
Επισκέπτομαι το σπίτι ή τον επαγγελματικό σου χώρο, προκειμένου να ελέγξω οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη στις λευκές σου συσκευές. Θα σου δώσω μία συμφέρουσα τιμή ώστε η δουλειά να είναι ποιοτική και η συσκευή να δουλεύει ρολόι!